Toimintakertomus 8.12.2015 - 31.12.2016

YLEISTÄ

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 8.12.2015 Kiteellä ja virallinen rekisteröintipäivämäärä on 13.7.2016. Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa lähimmäisiä, tehdä lähetystyötä ja viedä sanomaa Jeesuksesta. Olemme sitoutuneet Raamattuun ja Apostoliseen opetukseen. Toiminta on avointa kaikille – kirkkokunnasta riippumatta.


HALLITUS
Puheenjohtaja Heikki Heikura 16.6.2016 asti
Puheenjohtaja Timo Lintumäki 17.6.2016 alkaen
Varapuheenjohtaja Terno Bollström
Sihteeri Timo Lintumäki 16.6.2016 asti
Sihteeri Marjatta Schwartz 17.6.2016 alkaen
Muut jäsenet:
Pekka Nykänen menehtymiseensä 12.4.2016 asti
Vappu Pakarinen 17.6.2016 alkaen
Ritva Heikura
Kirsi Lintumäki
Irma Kinnari
Varajäseniä ei ole valittu
Rahastonhoitajana ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimi hallituksen ulkopuolelta valittu Jaana Makkonen
Varsinainen toiminnantarkastaja on Ilmi Hirvonen ja varalla Kaija Saukkonen.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen kokouksia pidettiin tilikaudella perustamiskokouksen jälkeen 15.1.2016, 17.6.2016 ja syyskokous 6.12.2016 eli yhteensä neljä kertaa.

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kolme kertaa: 12.12.2015, 15.1.2016 ja 28.1.2016.


Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 14 jäsentä. Jäsenhankintaan panostetaan seuraavalla tilikaudella.


TALOUS
Yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi onnistui lähes täysin jäsentensä lahjoittamin varoin. Vuoden 2017 talousarvioon on suunniteltu erilaisia varainhankintamuotoja, myyjäisistä lauluiltoihin. Toiveena on saada lisää lahjoituksia sekä apurahoja toiminnan ylläpitämiseen ja laajentamiseen.
Tilinpäätös osoitti voittoa 724,89 €. Taseen loppusumma oli 1.016,84 €.
Yhdistyksen viikoittain tarjoaman lounaan on myös tehnyt mahdolliseksi juuri lounasta varten saadut raha- ja ruokalahjoitukset jäseniltä sekä Tohmajärven S-Marketilta. Ylijääneet muonat on jaettu vähävaraisille. Lounasta on tarjottu huhtikuusta 2016 lukien 40 – 60 henkilölle lähes joka viikko. Lounasjärjestelyn lahjoituksia ja menoja ei ole kirjattu kirjanpitoon, koska niillä ei ole tulosvaikutusta.


TOIMINTA
Yhdistyksellä on ollut tilikauden aikana vilkasta toimintaa. Yhteiskokoontumiset alkoivat Kiteellä tammikuussa ensin Hakatalojen kerhohuoneella kerran viikossa, mutta kun toimitilat saatiin vuokrattua osoitteesta Keisarinkuja 7, on toimintaa ollut runsaasti. Toimipaikka avattiin yleisölle 1.2.2016 ja se nimettiin Ekklesiaksi. Ekklesia on pääosin avoinna ma – to klo 18.00 – 21.00. Muista tapahtumista ilmoitetaan erikseen.
Maanantaisin vapaamuotoinen rukousilta, tiistaisin Raamattupiiri, keskiviikkoisin Helena Nykäsen vetämä lukunurkkaus, torstaisin hengellinen elokuva, perjantaisin klo 11.00 - 14.00 on tarjottu jo edellä mainittu ilmainen lounas, lauantaisin ja joskus sunnuntaisin on opiskeltu usein muualta tulleiden raamatunopettajien ja evankelistojen. Pyhäkoulu kokoontui muutaman kerran ja se jatkuu taas vuonna 2017.
Raamatunopettaja Petri Paavola vieraili tilikauden aikana useasti ja Kimmo Juutilainen kerran. Vierailulla ovat käyneet myös evankelistat Esa Komulainen, Ossi Ikonen, Teemu Lintumäki, Jesse Lintumäki ja Pertsa Hannula.
Yhdistys jakaa ilmaiseksi traktaatteja, hengellisiä julkaisuja sekä vuoden -33/-38 käännös Raamattuja.
Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa.


Jäsenyydet ja osallistumiset
Yhdistys on ICEJ:n ilmaisjäsen ja rukoilemme aktiivisesti Israelin ja juutalaisten puolesta. ICEJ on kansainvälinen juutalaisten avustamisjärjestö.

Yhdistys järjesti kesällä kaksi evankeliointi – tapahtumaa, toisen Kiteen Torilla Leipää ja Suolaa –nimellä hernerokan merkeissä sekä toisen grillauksen merkeissä Kiteen Hakataloilla. Molempiin osallistui runsaasti yleisöä ja ne on merkitty myös ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.

Osallistuimme Ylä-Karjalan Kristityt ry:n järjestämille juhannusjuhlille Hammaslahden nuorisotalolla.

Pian toiminnan alkamisen jälkeen yhdistykselle avattiin omat kotisivut osoitteessa www.ekklesia.fi. Sivuille on kerätty yhdistyksen toiminnan esittelyn ja tapahtuma–ilmoitusten lisäksi esim. hengellistä opetusta ja rukouspyyntöjä. Rukouspyynnöt käsitellään aina yhdistyksen kokouksissa. Sivut palvelevat näin uskovia koko maassa.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Ulkoinen tiedotus tehdään pääosin kotisivujemme kautta, mutta lähes aina vierailevien opettajien ja evankelistojen tuloista on ilmoitettu myös Koti-Karjala –lehdessä. Yhdistyksellä on myös omia esitteitä, joita etenkin toiminnan alussa jaettiin runsaasti. Yhdistyksen kotisivuilla oli vuoden lopussa yli 15.000 klikkausta, joista suurin osa kohdistui tapahtuma-ilmoituksiin.
Sisäinen tiedottaminen
Tapahtumista on tiedotettu ilmoituksilla Ekklesian ikkunoissa ja kotisivuilla. Kokouskutsut on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sähköpostitse tai tekstiviestein. Tiheät kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen. Pääosin tiedotetaan kuitenkin kotisivuilla.

Kiitos Jeesus – teit tämän mahdolliseksi!
Kiteellä 13.2.2017
Hallitus

Siirry sivuilla