Ohjeita elämään...

Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. HEB 9:28

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! 2.KOR 2:14

Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. HEB 12:28

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. HEB 12:14

Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. JOH 10:27-28

Herra on minun voimani ja kilpeni; häneen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun. Siitä minun sydämeni riemuitsee, ja veisuullani minä häntä ylistän. PS 28:7

Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. JES 48:17

 

Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet
tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis
myös kaikki ovat kuolleet; ja hän on kuollut kaikkien edestä,
että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle,
joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. 2.Kor.5:14-15

Mitä edellinen tarkoittaa? Novum - kommentaari:

Kristuksen rakkaus meihin on sellaista, että meillä ei itse asiassa ole valinnan mahdollisuutta.
Vasta silloin, kun elämme Kristukselle - hänelle, joka
kuoli meidän edestämme - me elämme niin kuin tulee. 

Jeesus on kuollut kaikkien edestä, mutta se ei suinkaan
merkitse ilman muuta kaikkien pelastumista, vaan sitä,
että jokainen voi Jumalan armosta päästä niiden »kaikkien»
joukkoon, joiden puolesta Hän on kuollut.

Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. JES 40:8

Siirry sivuilla